Bli medlem

Kul att du vill bli medlem!

Som medlem stöder du sändningarna av lokalproducerade program och filmer från Trollhättan och Vänersborg: du gör en kulturgärning!
Du får även möjlighet att få egenproducerade program och filmer visade i kanalen Tv2stad, som distribueras till ca 20 000 hushåll i Tvåstadsområdet.
Föreningens styrelse och tv-kanalens ansvarige utgivare väljer vilka av de inkomna produktionerna som ska sändas utifrån bl.a. konstnärlig och teknisk kvalitet, produktionernas lokalförankring och möjligheten att skapa en bra mix i tablån.
Som medlem kan man få sitta med vid öppna styrelsemöten, årsmöten samt bli valbar till styrelsen.

Program som är på annat språk än svenska och engelska ska levereras översatta (undertexter eller rösttolkning) till svenska för att kunna komma ifråga för sändning.
Reklam är inte tillåtet i tv-kanalen, men t.ex. informationsfilmer om ett företag eller en förening räknas som tillåtet material i sändningstillståndet. Sponsring av program kan eventuellt vara möjligt.

I övrigt välkomnar vi en bredd av inslag och intresseinriktningar inom de produktioner vi sänder!

För att bli medlem, skicka följande uppgifter till medlem@tv2stad.se

  •       Förnamn och efternamn (eller företagsnamn)
  •       Postadress
  •       Personnummer (eller organisationsnummer)
  •       Telefonnummer
  •       E-postadress

Inom några dagar får du uppgifter för inbetalning av medlemsavgiften via e-post.

Medlemskap gäller för aktuellt kalenderår. Inför kommande år skickas ny medlemsfaktura ut automatiskt. Vill du i framtiden få möjlighet att sända program som du producerat som privatperson eller material där avsändare eller producent snarare är en förening eller ett företag? Medlemskap per år kostar 50 kr för en privatperson, 250 kr för ideella föreningar och 500 kr för övriga föreningar/företag/organisationer.

Välkommen att utveckla kulturen i Tvåstad!