Bli medlem

Kul att du vill bli medlem!

Som medlem stöder du sändningarna av lokalproducerade program och filmer från Trollhättan och Vänersborg: du gör en kulturgärning!
Du får även möjlighet att få egenproducerade program och filmer visade i kanalen TV2Stad, som distribueras till ca 20 000 hushåll i Tvåstadsområdet.
Föreningens styrelse och tv-kanalens ansvarige utgivare väljer vilka av de inkomna produktionerna som ska sändas utifrån bl.a. innehållsmässig och teknisk kvalitet, produktionernas lokalförankring och möjligheten att skapa en bra mix i tablån.
Som medlem kan man få sitta med vid öppna arbetsmöten, årsmöten och utvalda styrelsemöten, samt bli valbar till styrelsen.

Program som är på annat språk än svenska och engelska ska levereras översatta (undertexter eller rösttolkning) till svenska för att kunna komma ifråga för sändning. Det måste även intygas att innehållet inte strider mot våra stadgar samt följer det svenska samhällets normer.

Reklam är inte tillåtet i tv-kanalen, men t.ex. informationsfilmer om ett företag eller en förening kan räknas som tillåtet material i sändningstillståndet, vi måste följa samma normer som Sveriges Television. Sponsring av program kan vara möjligt.

I övrigt välkomnar vi en bredd av inslag och intresseinriktningar via de produktioner som lämnas in och vi sänder!

För att bli medlem, skicka följande uppgifter till medlem@tv2stad.se

  •       Förnamn och efternamn (eller företags/organisations/förenings  namn)
  •       Postadress
  •       Personnummer (eller organisations eller annat registreingsnummer)
  •       Telefonnummer
  •       E-postadress

Du får uppgifter för inbetalning av medlemsavgiften via e-post i första hand.

Medlemskap gäller för aktuellt kalenderår. Inför kommande år skickas ny medlemsfaktura ut automatiskt. Vill du i framtiden få möjlighet att sända program som du producerat som privatperson eller material där avsändare eller producent snarare är en förening eller ett företag? Medlemskap per år kostar 50 kr för en privatperson, 250 kr för ideella föreningar och 500 kr för övriga föreningar/företag/organisationer.

Välkommen att via TV2Stad utveckla kulturen i Tvåstad!