Bli medlem

Trevligt att du vill bli medlem i den ideella föreningen TV2Stad!

Som medlem stöder du sändningarna av i första hand lokalproducerade program och filmer från Fyrbodal, Trollhättan och Vänersborg med närområde: Du gör en kulturgärning!
Du får även möjlighet att få egenproducerade program och filmer visade i TV-kanalen TV2Stad, som distribueras i Fyrbodalområdet och närliggande områden, samt på webben.
Föreningens styrelse och tv-kanalens ansvarige utgivare väljer vilka av de inkomna produktionerna som ska sändas utifrån bl.a. innehållsmässig och teknisk kvalitet, produktionernas lokalförankring och möjligheten att skapa en bra mix i tablån. I vår informations slinga kan man få ut sitt budskap via skyltar. Även musik är välkommet, om den är egenproducerad och utan avgifter samt att det är du som har upphovsrätten till verket.

Program som är på annat språk än svenska och engelska ska levereras översatta (undertexter eller rösttolkning) till svenska för att kunna komma ifråga för sändning. Det måste även intygas att innehållet inte strider mot våra stadgar samt följer det svenska samhällets normer.

Reklam är inte tillåtet i tv-kanalen, men t.ex. informationsfilmer om ett företag eller en förening kan räknas som tillåtet material i sändningstillståndet, vi måste följa samma normer som Sveriges Television. Sponsring av program kan vara möjligt. Man kan dock inte sponsra sig själv.

I övrigt välkomnar vi en bred variation av inslag och intresseinriktningar via de produktioner som lämnas in och vi sänder!

Är man medlem kan man också få sitta med vid öppna arbetsmöten, årsmöten och utvalda styrelsemöten, samt bli valbar till styrelsen.

TV2Stad har föreningsstadgar som som man måste följa när man är medlem.

För att bli medlem, skicka följande uppgifter till tv2stad@tv2stad.se

  •       Förnamn och efternamn eller företags/organisations/föreningsnamn
  •       Postadress
  •       Personnummer eller organisations eller annat registreringsnummer
  •       Telefonnummer
  •       E-postadress

Vi tar sedan kontakt med dig och har ett personligt möte. Medlemskapet träder i kraft först när medlemsavgiften blivit betald.

Medlemskap gäller för aktuellt kalenderår. Inför kommande år skickas ny medlemsfaktura ut automatiskt.

Medlemskap per år kostar 100 kr för en privatperson, 250 kr för ideella föreningar och 500 kr för övriga föreningar/företag/organisationer.

Välkommen att via TV2Stad utveckla kulturen i Fyrbodal, Trollhättan och Vänersborg med omkringliggande områden!